Ile trójkątów widzisz na rysunku?

Ćwiczenie na spostrzegawczość. Zadania pochodzą z różnych źródeł w tym z konkursu "Kangur matematyczny"

Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli Twoja odpowiedź jest błędna spróbuj jeszcz raz.