Bezpieczeństwo w Sieci
pc3.gif

Znasz netykietę? Przestrzgasz zasad bezpieczeństwa w Internecie? SPRAWDŹ SIĘ

Przeczytaj uważnie pytanie i wskaż jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli pomylisz się - spróbuj ponownie.