Procedury w Logo - schody

    

Ustaw kostki na linii tak, aby powstała procedura, po wywołaniu której żółw narysuje obrazek jak powyżej. Procedura kwadrat została wcześniej zdefiniowana.