Ułamki dziesiętne

Zadania typu prawda - fałsz

Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli Twoja odpowiedź jest błędna, próbuj ponownie.