Liczby mieszane, ułamki niewłaściwe.

    

Znajdź pary. Przeciągnij liczbę mieszaną do odpowiedniego ułamka.