Droga, prędkość, czas.

Wybierz prawidłową odpowiedź. Jeśli pomylisz się, spróbuj jeszcze raz.