Figury przestrzenne - graniastosłupy 2.png

Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli Twoja odpowiedź jest błędna, próbuj ponownie.