Procenty

Test wielokrotnego wyboru

Wskaż właściwą odpowiedź.