Interaktywne testy i ćwiczenia dla klasy 6

1. Liczby całkowite. Test wielokrotnego wyboru. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika do klasy VI "Matematyka wokół nas"
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Test wielokrotnego wyboru. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika do klasy VI "Matematyka wokół nas"
3. Procenty. Test wielokrotnego wyboru. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika do klasy VI "Matematyka wokół nas"
4. Jakie to liczby? Ćwiczenie na dobieranie
5. Przybliżenia dziesiętne Zadanie z luką.
6. Który większy? Rozsypanka - prównywanie ułamków dziesiętnych.
7. Oś symetrii figury Test wielokrotnego wyboru.
8. Symetria wokół nas Test wielokrotnego wyboru na rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych spośród znaków drogowych.
9. Kąty w kole Test wielokrotnego wyboru - oblicznie miaty kąta wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku.
10. Liczby na co dzień Zadania typu prawda - fałsz. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika Matematyka 6, Wyd. GWO
11. Pola wielokątów Zadania typu prawda - fałsz. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika Matematyka 6, Wyd. GWO
12. Graniastosłupy Zadania typu prawda - fałsz. Zadania zostały zaczerpnięte z podręcznika Matematyka 6, Wyd. GWO
13. Dyktando - figury geometryczne Ćwiczenie z lukami. Tekst dyktanda autorstwa J. Machury zaczerpnięty z "Matematyki w Szkole" nr 33
14. Czas Ćwiczenie na dobieranie w pary.
15. Rachunek pamięciowy Ćwiczenie z lukami.
16. Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych Ćwiczenie z lukami.
17. Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.
18. Droga, prędkość, czas. Test wyboru
19. Działania na liczbach całkowitych. Ćwiczenie z lukami

Ćwiczenia zostały wykonane za pomocą programu Hot Potatoes.

<<< powrót na stronę główną >>>