Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych

Odczytaj z rysunku współrzędne punktów.


statek.png
Uzupełnij.
A =( , )
B =( , )
C =( , )
D = ( , )
E = ( , )
F = ( , )
G =( , )

ludek.png
A = ( , ) B = ( , )
C = ( , ) D = ( , )
E = ( , ) F = ( , )
G = ( , ) H = ( , )
I = ( , ) J = ( , )
K = ( , )