Kalendarium

Czwartek, 2019-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

Jadłospis

Podręczniki

Wykaz obowiązujących podręczników w załączniku

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 15 lutego 2017 r., „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie zwroty dotyczące podręczników, zakupionych zarówno ze środków dotacji celowej, jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do edukacji wczesnoszkolnej wpłacane były na konto dochodów budżetowych szkoły:

 

nr rachunku: 72103015080000000550744015

 

 Szanowni rodzice klas VI, uczniowie którzy będą uczyć się języka niemieckiego w klasie VI kupują podręczniki takie jak uczniowie do klasy VII czyli autorzy: A. Potapowicz, K. Tkaczyk - Jezyk niemiecki WSIP "Aha! Neu podręcznik", nr dop. 798/1/2017 wraz z zeszytami ćwiczeń